Κανονισμοί Αγωνιστικού Taekwondo

Διαβάστε τους κανονισμούς του Ολυμπιακού Αθλήματος Taekwondo WTF

wtfΤο 1ο Σεμινάριο Διεθνών Διαιτητών πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ταεκβοντό (Κουκιβόν), τον Μάιο του 1974 και  εκεί θεσπίστηκαν οι Κανόνες των αγώνων του αθλήματος. Από τότε έχουν τροποποιηθεί και βελτιωθεί αυτοί οι Κανονισμοί Διαιτησίας πάνω από 15 φορές, πάντα με γνώμονα τις διαφοροποιήσεις της εποχής, τη θεαματικότητα του  αθλήματος, την ασφάλεια των αγωνιζομένων και την Ολυμπιακή του εξέλιξη. Η τελευταία τροποποίηση έγινε στην  Τασκένδη (πρω τεύουσα του Ουζμπεκιστάν) τον Οκτώβριο του 2010, όπου η βασικότερη αλλαγή θεσπίστηκε να είναι η  καταμέτρηση του περιστροφικού λακτίσματος στο κεφάλι με 4 πόντους.
Στόχος της W.T.F. είναι να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακός ο αγώνας, αφού ακόμη και ένα σκορ 4-0 υπέρ κάποιου αθλητή,  μπορεί να ισοφαρισθεί με ένα και μόνο επιτυχημένο περιστροφικό λάκτισμα στο κεφάλι, προσφέροντας στον αγώνα  ξεχωριστό ενδιαφέρον με μία πιθανή απρόβλεπτη εξέλιξη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
– Διαχωρισμός (οριοθέτηση)
Ο αγωνιστικός χώρος, όπου διεξάγεται ένας αγώνας Ταεκβοντό, είναι ένα μεγάλο επίπεδο τετράγωνο διαστάσεων 12  μ. x 12 μ. και καλύπτεται από ελαστικό στρώμα (παζλ ειδικού τύπου, κατάλληλου χρώματος και ελαστικότητας). Η γραμμή που το περικλείει ονομάζεται ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ. Στο εσωτερικό του τετραγώνου των 12 μ. x 12 μ.  υπάρχει ένα άλλο τετράγωνο με διαστάσεις 8 μ. x 8 μ. Ο χώρος αυτός είναι ο Κυρίως Χώρος, που αγωνίζονται οι  αθλητές και ονομάζεται ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. Η γραμμή που το περικλείει λέγεται ΓΡΑΜΜΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ. Η περιοχή  μεταξύ γραμμής ετοιμότητας και περιμετρικής γραμμής χαρακτηρίζεται ως ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

– Τοποθέτηση (xωροθέτηση)
Ο αγωνιστικός χώρος (τερέν) μπορεί να τοποθετηθεί με τους δύο ακόλουθους τρόπους:
α) σε βιομηχανικό δάπεδο με την προϋπόθεση να είναι απόλυτα επίπεδο και,

tkd01
Αγωνιστικός χώρος: α) Με συμβατικό τρόπο βαθμολόγησης
β) Με σύστημα Ηλεκτρονικού Προστατευτικού Εξοπλισμού.

tkd02

Ο αγώνας διεξάγεται σε ειδικό ελαστικό τερέν (ταπί) τύπου «παζλ»
που πληρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

β) σε πλατφόρμα ύψους ενός μέτρου από τη βάση του εδάφους και με κλίση έξω από την περιμετρική γραμμή  μικρότερη των 30ο για την ασφάλεια των αγωνιζομένων.

– Σημεία
Οι θέσεις των αγωνιζομένων και των παραγόντων που συμμετέχουν σ’ έναν αγώνα είναι:
Θέσεις των αγωνιζομένων: Ένα μέτρο εκατέρωθεν από το κέντρο της αγωνιστικής περιοχής (αντιμέτωποι).
Θέσεις των Προπονητών: Στις αντίστοιχες πλευρές των αθλητών τους, ένα μέτρο έξω από την γραμμή ετοιμότητας.
Θέση του Διαιτητή: Ανάμεσα στους αθλητές, ενάμιση μέτρο πίσω από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου.
Θέσεις των Κριτών: α) Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέσσερις Κριτές η θέση τους θα είναι μισό μέτρο  απόσταση από τις 4 γωνίες της Γραμμής Ετοιμότητας, β) Σε περίπτωση που έχουμε τρεις Κριτές, η θέση των δύο είναι  μισό μέτρο απόσταση από τις γωνίες μπροστά από τον Διαιτητή, ενώ ο τρίτος Κριτής κάθεται σε απόσταση  μισού μέτρου από το μέσο της Γραμμής Ετοιμότητας, στην πλάτη του Διαιτητή.
Θέση του Καταγράφοντος: Απέναντι από τον Διαιτητή στο ύψος της περιμετρικής γραμμής.
Θέση Επιτηρητή: Στο κέντρο ελέγχου των αγωνιζομένων, που βρίσκεται στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου.
Θέση εντεταλμένου Ιατρού των Αγώνων: Στο ύψος της Περιμετρικής Γραμμής και δίπλα από τον Καταγράφοντα.
Θέση Γραμματείας Αγώνων: Πίσω από τον Καταγράφοντα τον αγώνα.
Θέση Αλυτάρχη, Παρατηρητή και Επιτροπής Ενστάσεων: Έξω από την Περιμετρική Γραμμή, σε σημείο που να  ελέγχουν τη ροή του κάθε αγώνα.
Θέση Υπευθύνου Διαιτησίας: Δεν είναι σταθερή, καθώς κινείται διαρκώς παρακολουθώντας τους Διαιτητές και  Κριτές.
Θέση Ελλανοδίκου Επιτροπής Επανεξέτασης: Δίπλα στον Καταγράφοντα.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

1. Συμμετέχοντες (Τσονγκ – Χονγκ)
Οι θέσεις των δύο αγωνιζομένων, του Τσονγκ (με μπλε χρώμα) και του Χονγκ (με κόκκινο χρώμα) είναι: Από το  κέντρο του Αγωνιστικού Χώρου προς τη γραμμή α και σε απόσταση ενός μέτρου από αυτό και από το κέντρο επίσης  του αγωνιστικού χώρου προς τη γραμμή γ, πάλι σε απόσταση ενός μέτρου από αυτό. Ο Χονγκ είναι ενδεδυμένος με  θώρακα και κάσκα κόκκινου χρώματος και ο Τσονγκ, φέρει αντίστοιχα εξαρτήσεις μπλε χρώματος. Και οι δύο  φορούν από κάτω το ντόμποκ και όλα τα προστατευτικά που απαιτούνται από τους Κανονισμούς Αγώνων. Στις θέσεις αυτές οι αγωνιζόμενοι βρίσκονται στην έναρξη και στη λήξη του κάθε γύρου, στην υπόδειξη αφαιρέσεως  βαθμών και στην ανακήρυξη του νικητή.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αθλητές κινούνται (ακολουθούμενοι από τον Διαιτητή) μέσα στο αγωνιστικό  τετράγωνο των 8 μ. x 8 μ. (με εξαίρεση στην ανταλλαγή τεχνικών, όταν το ένα πόδι του αγωνιζομένου βρίσκεται  εκτός της Γραμμής Ετοιμότητας). Στο διάλειμμα μεταξύ των γύρων, οι αγωνιζόμενοι πηγαίνουν στον Προπονητή  τους που βρίσκεται έξω από την Περιμετρική Γραμμή.

2. Προπονητές των δύο αγωνιζομένων
Ένας Προπονητής επιτρέπεται να συνοδεύει τον αθλητή που αγωνίζεται, συνοδευόμενος (προαιρετικά) από τον  Ιατρό ή τον Φυσιοθεραπευτή τής ομάδας. Η ένδυση του Προπονητή είναι αθλητική περιβολή και φορά αθλητικά  υποδήματα. Η ακριβής του θέση είναι ένα μέτρο από την Περιμετρική Γραμμή Α (για τον Προπονητή του κόκκινου  αθλητή) και αντίστοιχα ένα μέτρο από τη Περιμετρική Γραμμή Γ (για τον Προπονητή του μπλέ αθλητή).
Στις αρμοδιότητές του Προπονητή υπάγονται:
– Η στενή παρακολούθηση τής ροής όλων των αγώνων,
– Η παροχή συμβουλών και η χάραξη της τακτικής την ώρα του αγώνα,
– Το δικαίωμα της Ένστασης μετά τη λήξη του αγώνα, ή και την ώρα του αγώνα για κάποια τυχόν αμφισβητούμενη  φάση,
– Το Αίτημα Επανεξέτασης της αμφισβητούμενης φάσης με το σύστημα του βίντεο-ριπλέι. (Αν δικαιωθεί διατηρεί το  ίδιο δικαίωμα στον ίδιο αγώνα, ενώ έχει απεριόριστο αριθμό άσκησης του δικαιώματος Ενστάσεως κατά τη διάρκεια ενός Πρωταθλήματος). Εάν έχει δύο Ενστάσεις που έχουν απορριφθεί για τον ίδιο αθλητή, χάνει το δικαίωμα για  περαιτέρω,
– Η βεβαίωση της παρουσίας των αθλητών του που έχουν δηλωθεί να αγωνιστούν στη διοργάνωση,
– Η επιβεβαίωση ότι έχει προσκομίσει μαζί του τους υποχρεωτικούς προστατευτικούς θώρακες και κάσκες και των  δύο χρωμάτων (ένα κόκκινο και ένα μπλε, εκτός εάν παρέχονται από τους διοργανωτές), καθώς και όλα τα υπόλοιπα αναγκαία προστατευτικά,
– Η επιβεβαίωση της θεώρησης των Δελτίων των αθλητών και αθλητριών του από Ιατρό,
– Η σωματική και ψυχολογική προετοιμασία πριν από την έναρξη του αγώνα,
και,
– Η υποβολή Ένστασης εντός δέκα λεπτών από τη λήξη του αγώνα για τον οποίο ενίσταται (συνοδευόμενη από το  προβλεπόμενο παράβολο).

3. Διαιτητής
Ο Διαιτητής διευθύνει τον αγώνα και η θέση του μέσα στον αγωνιστικό χώρο (κατά την έναρξη και στη λήξη του  κάθε γύρου, στην υπόδειξη αφαιρέσεως βαθμών

tkd03

Οι στολές των Διεθνών Διαιτητών της WTF. Αριστερά για το Αγωνιστικό Ταεκβοντό (γαλάζιο σακάκι και μπλε σκούρο παντελόνι) και δεξιά για τα Τεχνικά Πρωταθλήματα (μπλε σκούρο σακάκι και γκρι παντελόνι).

tkd04

Ο Διαιτητής οφείλει να είναι εμβριθής γνώστης των κανονισμών, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την αντικειμενικότητα και τη δίκαιη διεξαγωγή του αγώνα και σε μερικές ακόμη περιπτώσεις), είναι σε απόσταση ενάμιση μέτρου από το κέντρο του αγωνιστικού χώρου προς  τη γραμμή δ. Είναι στραμμένος προς το κέντρο του τετραγώνου και προς το μέρος του Καταγράφοντος. Από τα  αριστερά του έχει τον αθλητή που φορά τον κόκκινο θώρακα και από τα δεξιά του αυτόν που φορά τον μπλε. Κατά  τη διάρκεια του αγώνα, βρίσκεται συνέχεια δίπλα στους δύο αγωνιζομένους σε απόσταση τέτοια έτσι ώστε, αφενός  να διατηρεί πλήρες οπτικό πεδίο και αφετέρου να μην τους εμποδίζει στην εκτέλεση των τεχνικών τους.

Η στολή του στις διεθνείς διοργανώσεις (Ηπειρωτικά, Παγκόσμια Πρωταθλήματα) είναι σακάκι, πουκάμισο και  γραβάτα χρώματος γαλάζιου, παντελόνι (σκούρο μπλε) και λευκά αθλητικά υποδήματα. Αντίθετα στα Διεθνή  Τεχνικά Πρωταθλήματα (Πούμσε) το σακάκι είναι μπλε σκούρο, το πουκάμισο και τα υποδήματα είναι λευκά, η  γραβάτα του είναι στις αποχρώσεις του κόκκινου χρώματος και φορά παντελόνι χρώματος γκρι. Στην Ελλάδα η  περιβολή του αποτελείται από σακάκι χρώματος μπλε σκούρο, παντελόνι γκρι ή μπλε, πουκάμισο λευκό, γραβάτα χρώματος μπλε σκούρο και λευκά αθλητικά υποδήματα.
Στην αριστερή μεριά του σακακιού και στο ύψος του στήθους (τσέπη του σακακιού) φέρουν το σήμα της  διοργανώτριας αρχής (Παγκόσμιας ή Εθνικής Ομοσπονδίας), καθώς και τον αύξοντα αριθμό που τους δίνεται από  την διοργάνωση. Εξαίρεση αποτελεί η χρωματική απόχρωση της στολής των Διαιτητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες,  όπου το χρώμα καθορίζεται από την εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή των αγώνων.

Αρμοδιότητες του Διαιτητή σύμφωνα με τους Κανονισμούς:
– Δίνει τα παραγγέλματα για υποκλίσεις των αθλητών στην έναρξη και στο τέλος του αγώνα.
– Κηρύσσει την έναρξη του αγώνα.
– Κηρύσσει τη λήξη του αγώνα.
– Τιμωρεί με αφαιρέσεις μισού βαθμού (Προειδοποίηση).
– Τιμωρεί με αφαιρέσεις ολόκληρου βαθμού (Αφαίρεση).
– Χωρίζει τους αθλητές, όταν πιάνονται μεταξύ τους.
– Δίνει εντολή για συνέχιση του αγώνα.
– Σταματά το χρονόμετρο για διάφορους λόγους.
– Μετράει από το 1 έως το 10 (σε περίπτωση Νοκ ντάουν ή Νοκ άουτ).
– Συγκεντρώνει στο τέλος του αγώνα τους Κριτές για να συναποφασίσουν τον νικητή (σε περίπτωση ισοπαλίας και  μετά τον τέταρτο γύρο).
– Σταματάει τον αγώνα (αν κρίνει ότι αυτό απαιτείται).
– Ρωτάει τη γνώμη των Κριτών σε αμφισβητούμενες φάσεις.
– Υποδεικνύει τους άκυρους πόντους.
– Εκφράζει τη γνώμη του σε διευκρινίσεις θεμάτων που αφορούν τον αγώνα.
– Ζητάει την αντικατάστασή του (αυτό ισχύει και για τους Κριτές) σε περίπτωση που ο αθλητής, που αγωνίζεται είναι  από την ίδια χώρα με αυτόν (αν πρόκειται για Διεθνείς αγώνες), ή από το Σωματείο του (στους Εθνικούς  αγώνες).
– Ζητάει τη γνώμη του εντεταλμένου Ιατρού των αγώνων για θέματα τραυματισμών, σχετικά με τη συνέχιση του  αγώνα.
– Ανακηρύσσει νικητή.
– Αποφασίζει μαζί με τους Κριτές για τον νικητή σε περίπτωση ισοπαλίας.
– Εάν ένας από τους Κριτές υψώσει το χέρι του και ζητήσει τη συνδρομή του Διαιτητή, επειδή δεν καταγράφηκε  κάποιος πόντος, ο Διαιτητής μπορεί να καλέσει σε σύσκεψη όλους τους Κριτές και αν οι δύο έδωσαν τον πόντο και οι άλλοι δύο δεν τον έδωσαν), τότε αποφασίζει εάν θα δοθεί ο πόντος (αν και ο ίδιος δεν βαθμολογεί).
– Ζητάει επιβεβαίωση από τους Κριτές, εάν διαφωνήσουν στην κατακύρωση ή όχι ενός βαθμού, ύστερα από  παρέμβαση του Υπεύθυνου Διαιτησίας.

4. Κριτές
Σε έναν αγώνα λαμβάνουν μέρος τέσσερις Κριτές. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται στον αγώνα ηλεκτρονικές  εξαρτήσεις (θώρακες) οι κριτές είναι τρεις και καταγράφουν μόνο τα νόμιμα κτυπήματα στο κεφάλι, αφού οι βαθμοί  που επιτυγχάνονται στον θώρακα, καταγράφονται αυτόματα στον πίνακα. (Εξαίρεση αποτελούν οι τεχνικές γροθιάς  και η πριμοδότηση του περιστροφικού λακτίσματος στον θώρακα). Η στολή τους είναι όμοια με εκείνη των  Διαιτητών και οι θέσεις τους είναι στις τέσσερις γωνίες έξω από την Περιμετρική Γραμμή. Στην περίπτωση που είναι μόνο τρεις, οι θέσεις των δύο είναι στις δύο γωνίες της Γραμμής Ετοιμότητας β απέναντι από το σημείο του Διαιτητή  και η θέση του τρίτου είναι πίσω από τη θέση του Διαιτητή (γραμμή ετοιμότητας δ). Οι Κριτές κάθονται σε καρέκλα  σε απόσταση μισού μέτρου από την κάθε γωνία, στραμμένοι προς τον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινώντας από τα  αριστερά του Καταγράφοντος, οι αριθμοί των Κριτών είναι 1, 2, 3 και 4 (ή 1, 2 και 3 αν είναι τρεις).

Αρμοδιότητες των Κριτών σύμφωνα με τους Κανονισμούς:
– Βαθμολογούν τους αγωνιζόμενους πατώντας αμέσως τα μπουτόν που κρατούν στα χέρια τους καταγράφοντας  αυτόματα τον πόντο στον κεντρικό πίνακα του τερέν.
– Δίνουν τη γνώμη τους ευθαρσώς και με τιμιότητα όταν τούς ζητηθεί από τον κεντρικό Διαιτητή, για διευκρινίσεις σε  αμφισβητούμενες φάσεις.
– Διακόπτουν τον αγώνα, υψώνοντας το χέρι τους σε περίπτωση που –κατά την άποψή τους– δεν καταγραφεί ένας  πόντος, ζητώντας τη συνδρομή τού Διαιτητή, για να συγκαλέσει άμεσα μια σύσκεψη, όπου θα αποφασισθεί εάν θα κατακυρωθεί η βαθμολογία.

5. Ο Καταγράφων τον αγώνα
Ο Καταγράφων χρονομετρά τον αγώνα μαζί με τα διαλείμματα και τις διακοπές, ενώ  στα καθήκοντά του είναι και η καταγραφή τής κατακύρωσης ή της αφαίρεσης ενός βαθμού, κατόπιν υπόδειξης του  Διαιτητή. Η θέση του βρίσκεται σε ένα τραπέζι που είναι απέναντι από τον Διαιτητή και σε απόσταση δύο μέτρων από την Περιμετρική Γραμμή Β.
Αρμοδιότητές του σύμφωνα με τους Κανονισμούς (με τις εντολές τού Διαιτητή):
1. Σιζάκ: Ξεκινάει το χρονόμετρο στην αρχή του κάθε γύρου.
2. Κομάν: Σταματάει το χρονόμετρο στο τέλος κάθε γύρου.
3. Κάλιο: Σταματάει το χρονόμετρο για να δοθούν ποινές στους αθλητές, ή για άλλους λόγους.
4. Κιεσί: Σταματάει το χρονόμετρο και κρατάει 1΄ για διάφορους λόγους, όπως παροχή Πρώτων Βοηθειών σε  τραυματισμένο αθλητή, μη εμφάνιση αθλητή για να αγωνισθεί μέχρι να τον αποκλείσει, κ.ά.
5. Σιγκάν: Σταματάει το χρονόμετρο για μη καθορισμένο χρόνο μέχρι να δώσει ο Διαιτητής εντολή επανέναρξης (βλ.  αμέσως επόμενη εντολή) και να ξεκινήσει πάλι ο αγώνας.
6. Γκισόκ: Επανέναρξη τήρησης του χρονόμετρου ύστερα από το σταμάτημά του για διάφορους λόγους.

6. Επιτηρητής των αγώνων
Προέρχεται (όπως και ο Καταγράφων) από το σώμα της Διαιτησίας και ελέγχει τους αθλητές που πρόκειται να  αγωνιστούν πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Η θέση του είναι στην είσοδο του αγωνιστικού χώρου.
Αρμοδιότητές του σύμφωνα με τους Κανονισμούς είναι να ελέγχει τους αθλητές για τα εξής:
– Κανείς τους δεν φοράει κοσμήματα (κολιέ, δακτυλίδια, δερμάτινα ή ελαστικά βραχιόλια, σκουλαρίκια) ή κάτι άλλο  που θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό την ώρα του αγώνα.
– Έχουν νύχια κομμένα και καθαρά.
– Δεν έχουν δεμένο μέλος εξαιτίας τραυματισμού ή έστω προληπτικά.
– Φοράνε εγκεκριμένα και καθαρά ντόμποκ.
– Φέρουν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό, όπως είναι υποχρεωμένοι από τον Κανονισμό.
– Στο αθλητικό τους βιβλιάριο (Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητος), υπάρχει ιατρική θεώρηση εν ισχύι την ημέρα των  αγώνων.

7. Γραμματεία των αγώνων
Η Γραμματεία είναι η καρδιά της διοργάνωσης, αφού από την Γραμματεία των αγώνων διοχετεύεται αμφίδρομη  πληροφόρηση προς τους Διαιτητές και αγωνιζομένους.
Τοποθετείται ακριβώς πίσω από τον Καταγράφοντα τον  αγώνα και

tkd05 Η Γραμματεία των Αγώνων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχή διεξαγωγή μίας διοργάνωσης.

απαρτίζεται από στελέχη του φορέα που διοργανώνει τους αγώνες, ή ακόμα και από Διαιτητές.
Αρμοδιότητες των μελών της Γραμματείας:
– Λαμβάνουν, επιβεβαιώνουν, καταγράφουν και συντάσσουν ανά κατηγορία βάρους και ηλικία τις Δηλώσεις  Συμμετοχής των ομάδων (πριν τους αγώνες).
– Πραγματοποιούν την κλήρωση και αριθμούν τους αγώνες, υπό την επίβλεψη του υπευθύνου κλήρωσης.
– Διενεργούν τη ζύγιση μία μέρα πριν τους αγώνες και καταρτίζουν τις τελικές καταστάσεις ζύγισης, ανά κατηγορία  βάρους.
– Εξυπηρετούν τα Σωματεία παρέχοντας πληροφορίες, διευκρινήσεις, Δελτία κ.ά.
– Μετά το πέρας της ζύγισης προχωρούν στη διαγραφή των αθλητών από τα Φύλλα Αγώνων (Πουλ).
– Κοινοποιούν την κλήρωση αναρτώντας τα Φύλλα Αγώνων.
– Τροφοδοτούν τα έντυπα καταγραφής αγώνων στα τερέν.
– Πραγματοποιούν όλες τις εκφωνήσεις των αγώνων και τις ανακοινώσεις, που αφορούν τα ονόματα ή τους  αριθμούς των αγωνιζόμενων, το χρώμα του αγωνιστικού θώρακα που θα φορέσουν (μπλε ή κόκκινο), τον αριθμό του τερέν στο οποίο αγωνίζονται, κ.ά.
– Ενημερώνουν την εξέλιξη στα Φύλλα Αγώνων.
– Παρέχουν ενημέρωση και πληροφορίες στους αρχηγούς των ομάδων.
– Διευθετούν τη διαδικασία των απονομών.

8. Αλυτάρχης και Παρατηρητής των Αγώνων
Ο Αλυτάρχης (Γυμνασίαρχος) των αγώνων ορίζεται από τη διοργανώτρια Αρχή και είναι υπεύθυνος για τη  διεξαγωγή της διοργάνωσης. Αποτελεί τον άρχοντα των αγώνων και έχει αυξημένες αρμοδιότητες, δίνοντας άμεσες  λύσεις κυρίως σε οργανωτικά θέματα, για την απρόσκοπτη ροή των αγώνων. Έχει το δικαίωμα παρέμβασης σε όλα  τα ζητήματα, πλην εκείνων που αφορούν αυτούς καθ΄ εαυτούς τους αγώνες και τους Τεχνικούς Κανονισμούς του  αθλήματος.
Ελέγχει την είσοδο και την παραμονή στον αγωνιστικό χώρο, όπου αναπτύσσεται έντονη αγωνιστική  δραστηριότητα, μόνο εκείνων των παραγόντων που δικαιούνται να είναι παρόντες στον χώρο αυτό. Απομακρύνει  από τον χώρο αρμοδιότητας του Αλυτάρχη, οποιοδήποτε πρόσωπο εμποδίζει –κατά την κρίση του– την ομαλή  διεξαγωγή του αγώνα. Έχει επίσης, το δικαίωμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να τροποποιήσει τη διάρκεια του  χρόνου διεξαγωγής των αγώνων.
Ο Παρατηρητής ορίζεται και αυτός από την διοργανώτρια Αρχή, παρακολουθεί τους αγώνες και στο τέλος κάθε  αγώνα συντάσσει και υποβάλλει σχετική έκθεση στην οποία αναγράφει όλα τα τεκταινόμενα των αγωνιστικών  αναμετρήσεων. Στις Διεθνείς διοργανώσεις, τα καθήκοντα αυτά εκτελεί ο Τεχνικός Επιτετραμμένος (Technical  Delegate) που ορίζεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία.

9. Εντεταλμένος Ιατρός των αγώνων
Σε κάθε αγωνιστικό χώρο παρίσταται υποχρεωτικά ένας Ιατρός του οποίου η θέση είναι σε ειδικό σημείο πίσω από  τον Καταγράφοντα. Ο Ιατρός θα πρέπει να ξεχωρίζει είτε φορώντας την γνωστή λευκή ιατρική ποδιά, είτε άλλη  ένδυση με την προϋπόθεση να εντοπίζεται με ιατρική ένδειξη φέροντας λ.χ. ένα ιατρικό σήμα. Χωρίς την παρουσία  του δεν γίνεται να ξεκινήσει ένας αγώνας, ενώ κατά τη διεξαγωγή του θα πρέπει να είναι πάντα σε ετοιμότητα να  παρέμβει σε περίπτωση ατυχήματος. Επίσης, εκφέρει τη γνώμη του σε περίπτωση τραυματισμού του αθλητή, αν  δηλαδή ο αθλητής μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα ή όχι (σε περίπτωση τραυματισμού, ζάλης, κ.ά.).

tkd06

 Η Ελληνική Ομάδα αντιμέτωπη με την Ιταλική κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010,που διεξήχθη στο Μπακού του Αζερμπαιτζάν. (Taekwondo, Official Publication of the WTF, 2010).

10. Επιτροπή Ενστάσεων
Η Επιτροπή απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και μέχρι έξι μέλη και έχει πάντοτε μονό αριθμό μελών. Μέλη της είναι  συνήθως Παράγοντες του αθλήματος με μεγάλη εμπειρία, πρώην Διαιτητές, ενεργοί Διεθνείς Διαιτητές, Τεχνικοί  Σύμβουλοι, ή Υπεύθυνοι Διαιτησίας και Υπεύθυνοι Τεχνικοί. Ρόλος της Επιτροπής είναι η εκδίκαση μιας Ένστασης στο  αποτέλεσμα ενός αγώνα, αλλά και αξιολόγηση των επιδόσεων των Διαιτητών και των Κριτών. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα επιβολής πειθαρχικών ποινών στους Διαιτητές για σοβαρά λάθη ή παραλείψεις. Επίσης μπορεί να  υποστηρίζει τη γενική εποπτεία των αγώνων, καθώς δύναται σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, να ενεργεί ως  Έκτακτη Επιτροπή Κυρώσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων για παραπτώματα. Η Επιτροπή μπορεί ακόμη να  εισηγηθεί στον Υπεύθυνο Διαιτησίας να αντικαταστήσει Διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα.

11. Ελλανόδικος Επιτροπή Επανεξέτασης
Την απαρτίζουν πεπειραμένοι Διεθνείς Διαιτητές και ορίζεται μία για κάθε τερέν. Εκτελεί καθήκοντα επανεξέτασης  ενός αγώνα με βίντεο, σε συνεργασία με μέλος της Επιτροπής Ενστάσεων. Η ένσταση υποβάλλεται από τον  Προπονητή του αθλητή κατά μίας Απόφασης του Διαιτητή ή των Κριτών. Από την ώρα που θα λάβει γνώση της  Ένστασης, θα πρέπει να αποφασίσει εντός δύο λεπτών και η απόφασή της είναι τελεσίδικη. Σε περίπτωση διγνωμίας  μεταξύ των μελών, η τελική απόφαση λαμβάνεται από τον Αλυτάρχη.

12. Υπεύθυνος Διαιτησίας
Ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) και βρίσκεται στον χώρο των αγώνων φροντίζοντας για την  ομαλή ροή των αγώνων, όσον αφορά το αντικείμενο της Διαιτησίας.
Αρμοδιότητες σύμφωνα με τους Κανονισμούς:
1. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των Κανονισμών Διαιτησίας από τους Διαιτητές και Κριτές των αγώνων.
2. Παρεμβαίνει στα τερέν, καλώντας τον Κεντρικό Διαιτητή ενός αγώνα να ζητήσει επιβεβαίωση σε διαφωνία  πόντου.
3. Εισηγείται την αντικατάσταση Διαιτητών ή Κριτών για παραλείψεις, λάθη, αδικία ή παραπτώματα, στα οποία  έχουν υποπέσει.

13. Υπεύθυνοι Ζύγισης Αθλητών
Προέρχονται από το Σώμα της Διαιτησίας και ορίζονται από την ΚΕΔ. Στη ζύγιση των αθλητών παρίσταται Διαιτητής  ίδιου φύλου με αυτό του αθλητή, άνδρας για τους αθλητές ή γυναίκα Διαιτητής για τις αθλήτριες. Ο ρόλος  τους είναι ο έλεγχος του σωματικού βάρους των αθλητών/αθλητριών, ώστε να είναι σύμφωνο με την κατάσταση ζύγισης στην κατηγορία βάρους, που έχουν δηλωθεί από το Σωματείο τους.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

1. Δικαίωμα Συμμετοχής
– Τυπικά προσόντα του αγωνιζομένου
Στα Τοπικά και Περιφερειακά Πρωταθλήματα, ο αγωνιζόμενος δύναται να είναι κάτοχος 6ου Κουπ (πράσινη ζώνη)  μέχρι και 1ου Κουπ (μισή μαύρη ζώνη).
Αυτές οι διοργανώσεις ονομάζονται Πρωταθλήματα Εγχρώμων Ζωνών.
Στα Προκριματικά για τα Πανελλήνια, στα Πανελλήνια Κύπελλα και σε άλλες διοργανώσεις της Ομοσπονδίας, οι  αγωνιζόμενοι πρέπει να είναι από 2ο Κουπ (κόκκινη ζώνη) μέχρι και μαύρη ζώνη (Νταν) με ευθύνη του Συλλόγου που  ανήκουν (μέλος της Εθνικής Ομοσπονδίας). Κάθε Αθλητικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να δηλώσει μόνο έναν  αθλητή/αθλήτρια ανά κατηγορία βάρους. Απαιτείται ακόμη, ο αθλητής να διαθέτει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητος, το  οποίο επικυρώνεται από τον Σύλλογο και από την Ομοσπονδία και το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο, ύστερα από  σχετικές ιατρικές εξετάσεις (Ιατρική Βεβαίωση Συμμετοχής σε αγώνες).
Αντίθετα, σε διεθνείς διοργανώσεις (Ηπειρωτικού επιπέδου ή και Παγκόσμιου), η συμμετοχή προϋποθέτει από τον  αθλητή κατοχή της Ειδικής Κάρτας Αθλητή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και κατοχή τουλάχιστον μαύρης ζώνης 1  Νταν (Πτυχίο εκδοθέν από την Κουκιβόν), καθώς επίσης, κατοχή υπηκοότητας της χώρας που εκπροσωπεί (αν  πρόκειται για Εθνική Ομάδα), ή Βεβαίωση Μέλους επικυρωμένη από την Ομοσπονδία, αν πρόκειται για ανοικτά  Διεθνή Πρωταθλήματα. Επίσης, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς, ο αγωνιζόμενος πρέπει:
i. Να είναι ενδεδυμένος με την ειδική εγκεκριμένη φόρμα του Ταεκβοντό (ντόμποκ) και να φοράει πλήρη  προστατευτικό εξοπλισμό εγκεκριμένης εταιρείας (τον θώρακα, την κάσκα [κόκκινη ή μπλε], τα προστατευτικά γεννητικών οργάνων, κνήμης και πήχεων, τα ειδικά γάντια χεριών και το μασελάκι (προστατευτικό δοντιών).
ii. Σε επίσημες συναντήσεις (Ηπειρωτικοί, Παγκόσμιοι και Ολυμπιακοί) οι αγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν  στην πλάτη του χιτωνίου ή στο μανίκι, τον αριθμό που τους έχει δοθεί από τους διοργανωτές.
iii. Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για θρησκευόμενες μουσουλμάνες να φορούν τις εγκεκριμένες μανδύλες (μπούρκα),  αλλά κάτω από την κάσκα και μέσα στο ντόμποκ, για την αποφυγή οποιασδήποτε παρεμπόδισης στην εκτέλεση  τεχνικών.

– Ουσιαστικά προσόντα του αγωνιζομένου.
Τα προσόντα (ικανότητες) που πρέπει να έχει ένας αθλητής που επιθυμεί να ασχοληθεί με το αγωνιστικό Ταεκβοντό  (εκτός των τυπικών), χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:
i. Σωματικές ικανότητες
Σ’ αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται η τεχνική, η ταχύτητα, η δύναμη, η αντοχή, η ευκινησία και η ευλυγισία.
ii. Λειτουργικές ικανότητες
Ο αθλητής/αθλήτρια θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση δηλαδή καρδιαγγειακό  σύστημα, αναπνευστικό σύστημα, ισχυρό μυοσκελετικό σύστημα, καλή μυϊκή συναρμογή, τένοντες και συνδέσμους σε  άριστη κατάσταση κ.ά.
iii. Ψυχοπνευματικές ικανότητες
Δηλαδή, αυτοπεποίθηση, επιμονή, υπομονή, μαχητικότητα, νοημοσύνη, τέλεια αντίληψη του χώρου, άριστη  αντίδραση, θάρρος, αποφασιστικότητα, θέληση, κ.ά.

2. Κατηγορίες Βάρους
Κάθε αθλητής αγωνίζεται στην ανάλογη κατηγορία με το σωματικό του βάρος και την ηλικία του. Όταν ξεκίνησαν οι  αγωνιστικές δραστηριότητες του Ταεκβοντό καθιερώθηκαν οκτώ (8) κατηγορίες αγωνιζομένων, ενώ στη συνέχεια  αυξήθηκαν σε δέκα (10).
Προς το παρόν στα Εθνικά, Ηπειρωτικά και Παγκόσμια Πρωτα θλήματα και Κύπελλα, ισχύουν:
Στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών: Οκτώ (8) κατηγορίες βάρους.
Στην κατηγορία Εφήβων-Νεανίδων: Δέκα (10) κατηγορίες βάρους.
Στην κατηγορία Παίδων-Κορασίδων: Δέκα (10) κατηγορίες βάρους.

Στους Ολυμπιακούς αγώνες ισχύουν:
Στην κατηγορία Νέων: Τέσσερις (4) κατηγορίες βάρους.
Στην κατηγορία Ανδρών-Γυναικών: Τέσσερις (4) κατηγορίες

tkd07

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις παραπάνω κατηγορίες έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται αθλητές και
αθλήτριες που έχουν ηλικία από 16 ετών και άνω.

tkd08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις παραπάνω κατηγορίες έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται αθλητές και
αθλήτριες που έχουν ηλικία από 14 έως 17 ετών.

tkd09

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις παραπάνω κατηγορίες έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται αθλητές και
αθλήτριες που έχουν ηλικία από 11 έως 15 ετών.

Κατηγορίες Βαρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
στις Κατηγορίες Ανδρών-Γυναικών

tkd10

 

 

 

 

 

Κατηγορίες Βαρών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
στις Κατηγορίες Νέων-Νεανίδων

tkd11

 

 

 

 

 

 

3. Είδη Αγώνων

Υπάρχουν δύο είδη αγώνων:
α) Ατομικά
β) Ομάδων
Στην πρώτη κατηγορία (σύστημα άμεσου αποκλεισμού [νοκ-άουτ] ή ρεπεσάζ) οι δύο αθλητές που αγωνίζονται  μεταξύ τους πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας βάρους. Στα ομαδικά, οι αγώνες πραγματοποιούνται μεταξύ δύο  ομάδων, οι αθλητές των οποίων αγωνίζονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους, όπως πέντε αγωνιζόμενοι από κάθε  ομάδα με συγχώνευση κατηγοριών βάρους, χωρίς κατηγορίες βάρους, οκτώ αγωνιζόμενοι με κατηγορίες βάρους κ.ά.

4. Διάρκεια Αγώνων
Κάθε αγώνας ολοκληρώνεται σε τρεις γύρους των 2’ ο καθένας με διάλειμμα των αγωνιζομένων με 1’ ανάμεσα  στους γύρους. Ωστόσο, σε περίπτωση ισοπαλίας μετά τον τρίτο γύρο, πραγματοποιείται και τέταρτος γύρος ίδιας  διάρκειας (χρυσός πόντος) αφού μεσολαβήσει και σε αυτή την περίπτωση ένα διάλειμμα 1΄. Πολλές φορές, λόγω  συμμετοχής πάρα πολλών αθλητών σε μία διοργάνωση,

tkd12
 Απονομή σε μία από τις 8 κατηγορίες βάρους Γυναικών, όπου βραβεύονται οι τέσσερις πρώτεςαθλήτριες (1η, 2η και  δύο 3ες με Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα).

αλλά και για άλλους λόγους, αποφασίζεται να γίνονται οι αγώνες σε δύο γύρους και με μικρότερη χρονική διάρκεια   και για τον αγώνα και για το διάλλειμα μεταξύ των γύρων.

5. Κλήρωση των αγωνιζομένων σε ζευγάρια
Η κλήρωση των αθλητών που πρόκειται να αγωνιστούν σε ζευγάρια, πραγματοποιείται μία ή δύο ημέρες πριν από  την έναρξη του Πρωταθλήματος, σε τόπο που ορίζεται έγκαιρα από τον φορέα διοργάνωσης, παρουσία των  εκπροσώπων των κρατών (αν πρόκειται για διεθνή διοργάνωση) ή των σωματείων, υπό την εποπτεία ενός Τεχνικού  Επιτετραμμένου (Υπεύθυνος Κλήρωσης). Έτσι καθορίζεται το Πρόγραμμα των αγώνων της επομένης ή μεθεπόμενης  ημέρας. Οι αθλητές που δηλώνονται εκπρόθεσμα (μετά την τελευταία προθεσμία) δεν γίνονται δεκτοί στην κλήρωση.

6. Έλεγχος των αγωνιζομένων
Ο έλεγχος της ηλικίας και η ταυτοποίηση γίνεται από τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας των αθλητών την ώρα της  ζύγισης, αλλά και πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο την ημέρα των αγώνων. Ταυτόχρονα προσκομίζεται και  Ιατρική Βεβαίωση, η οποία πρέπει να είναι εν ισχύι. Στις διεθνείς συναντήσεις, η Οργανωτική Επιτροπή προβαίνει  στον έλεγχο (Εθνικότητας κ.ά.), μέσω Διαβατηρίου ή Διαπίστευσης.

7. Ζύγιση
Η ζύγιση των αθλητών/αθλητριών γίνεται την προηγούμενη ημέρα των αγώνων.
Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί αν πράγματι οι αθλητές έχουν δηλωθεί στη σωστή  κατηγορία βάρους, ανάλογα με το σωματικό τους βάρος.
Η επίσημη ζύγιση, γίνεται μόνο μία φορά. Εν τούτοις αθλητής που δεν είναι εντός των ορίων ζύγισης, μέσα σε  επιτρεπόμενα χρονικά πλαίσια (συνήθως δύο ώρες), δικαιούται να ζυγιστεί εκ νέου. Έχει επικρατήσει η συνήθεια  στους χώρους που γίνεται η επίσημη ζύγιση, να υπάρχουν παρόμοιες ζυγαριές ακριβείας για προζύγιση.

8. Έπαθλα-Βραβεύσεις
Σε κάθε κατηγορία βάρους αθλητών απονέμονται τέσσερα έπαθλα. Βραβεύονται οι τέσσερις πρώτοι, είτε με την  απονομή τρόπαιων (κύπελλα) είτε με μετάλλια ως εξής: ο 1ος με Χρυσό μετάλλιο, ο 2ος με Αργυρό μετάλλιο και ο 3ος
και ο 4ος με Χάλκινα μετάλλια. Στην τελική κατάταξη αναφέρονται ως πρώτος, δεύτερος και δύο τρίτοι.
Με τον ίδιο τρόπο βραβεύονται και οι Αθλητικοί Σύλλογοι ή οι Εθνικές Ομάδες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα  μετάλλια σε μία διοργάνωση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μοιράζονται τη θέση της κατάταξης.

9. Απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα
– Απαγορεύεται αυστηρά η χρησιμοποίηση φαρμάκων, οποιασδήποτε μορφής αναβολικών ή άλλων διεγερτικών  ουσιών (σύμφωνα με τη Νομοθεσία της ΔΟΕ για τη φαρμακοδιέγερση), καθώς επίσης και η χρήση αλκοόλ πριν ή κατά τη διάρκεια του αγώνα.
– Ο αγωνιζόμενος δεν επιτρέπεται να φοράει γυαλιά, ρολόι, δακτυλίδια, αλυσίδες χεριού ή λαιμού, σκουλαρίκια και  οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να τραυματίσει τον συναγωνιζόμενό του.
– Ο αγωνιζόμενος δεν επιτρέπεται να φοράει υποδήματα ή παντόφλες.
– Ο αγωνιζόμενος δεν επιτρέπεται να έχει περιδέσει με επίδεσμο μέλος του σώματός του λόγω τραυματισμού ή για  άλλη αιτία, όπως για παράδειγμα για πρόληψη κάκωσης, ενίσχυση κάποιου σημείου του σώματός του, κ.ά.
– Τα νύχια του αθλητή πρέπει να είναι κομμένα και καθαρά.
Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως ο αγωνιζόμενος αποκλείεται από τον αγώνα.
Ευνόητο είναι ότι το κάπνισμα θα πρέπει «να αποφεύγεται οπωσδήποτε» (στις κερκίδες και σε όλους τους  υποστηρικτικούς χώρους).

10. Έγκυροι βαθμοί (πόντοι)
Έγκυρο βαθμό κερδίζει ο αθλητής στις ακόλουθες περιπτώσεις:
I. Μία δυνατή γροθιά που ως σημείο επαφής θα έχει την επιφάνεια του κλειστού δείκτη και μέσου, κοινώς με τα δύο  μεγάλα «κότσια», και η οποία θα εκτελείται στην περιοχή του σώματος που καλύπτεται από την χρωματιστή (κόκκινη ή μπλε) επιφάνεια του προστατευτικού θώρακα (περιοχή κάτω από το στήθος, δηλαδή στην κοιλιακή χώρα  και στα πλευρά, όχι όμως στη σπονδυλική στήλη που δένει ο προστατευτικός θώρακας.
II. Ένα δυνατό λάκτισμα:
α) Στο μπροστινό μέρος του σώματος και στα πλευρά (στην ίδια περιοχή του σώματος που καλύπτεται από την  χρωματιστή [κόκκινη ή μπλε] επιφάνεια του προστατευτικού θώρακα).
β) Σε ολόκληρο το κεφάλι (πρόσωπο και πίσω μέρος του κεφαλιού).
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις το σημείο επαφής του ποδιού με τον στόχο πρέπει να είναι η περιοχή του  άκρου ποδιού κάτω από τον αστράγαλο (πτέρνα, ταρσός [κουντεπιέ], πέλμα, πρόσθιο μέρος του πέλματος και η κόψη του ποδιού).
Οι βαθμοί καταχωρούνται ως εξής:
– Ένας πόντος στον θώρακα (λάκτισμα ή γροθιά).
– Δύο πόντοι στον θώρακα για λάκτισμα που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με στροφή (περιστροφικό λάκτισμα,  όπως Ντουί τσάγκι, στροφή και Τόλιο τσάγκι).
– Τρεις πόντοι στο κεφάλι από λάκτισμα (Τόλιο τσάγκι, Νέρο τσάγκι και παραλλαγές τους).
– Τέσσερις πόντοι στο κεφάλι από λάκτισμα που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με στροφή (περιστροφικό  λάκτισμα, όπως Μπάντα τόλιο τσάγκι, στροφή και Τίο τόλιο τσάγκι, στροφή και Τίο νέρο τσάγκι).

tkd13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Taekwondo, Official publication of the WTF, 2011).

Προσοχή
Για να κατακυρωθεί ως βαθμός μία από τις δύο παραπάνω ενέργειες (3 ή 4 πόντοι), θα πρέπει η επιτρεπόμενη  τεχνική να είναι δυνατή, να εκτελεσθεί με ακρίβεια, ή και μετά την εκτέλεση να υπάρξει εκτόπιση (μετακίνηση) του  αντιπάλου ή ακόμη και νοκ-ντάουν.

Διευκρινήσεις σε συχνά περιστατικά
– Απλό άγγιγμα ή χαλαρό άτονο κτύπημα δεν είναι βαθμός.
– Αν μετά από ένα επιτυχημένο λάκτισμα ή τεχνική γροθιάς στα επιτρεπτά σημεία, ο αθλητής που το εκτέλεσε χάσει  την ισορροπία του ή πέσει σκόπιμα ή κρατήσει η παρεμποδίσει τον αντίπαλο ο βαθμός ακυρώνεται.
– Αν ο αθλητής πετύχει πόντο με την εφαρμογή απαγορευμένων τεχνικών ή μεθόδων, ο πόντος ακυρώνεται και τού  καταλογίζεται ποινή.
– Αν γίνει απαγορευμένη ενέργεια ταυτόχρονα με την κατακύρωση πόντου, ο πόντος παραμένει και δίνεται ποινή.
– Αν γίνει απαγορευμένη ενέργεια πριν την κατακύρωση πόντου, ο πόντος ακυρώνεται και δίνεται ποινή.

11. Ανακήρυξη νικητή
Νικητής ενός αγώνα ανακηρύσσεται ο/η αθλητής/αθλήτρια όταν συν τρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Νίκη με βαθμούς ή υπεροχή (ανωτερότητα)
Όταν έχει συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς στο τέλος και των τριών γύρων έναντι του αντιπάλου, ή έχει  κερδίσει την αναμέτρηση λόγω υπεροχής.
Σε περίπτωση που μετά τη λήξη των τριών γύρων το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, πραγματοποιείται ένας τέταρτος  γύρος (λεγόμενος «χρυσός πόντος»), κατά τη διάρκεια του οποίου ο αθλητής που θα αποκτήσει τον πρώτο πόντο,  ανακηρύσσεται νικητής. Αν παρ’ όλα αυτά ο τέταρτος γύρος λήξει χωρίς σκορ, τότε ο Διαιτητής και οι Κριτές  αποφασίζουν για τον νικητή με δίκαιο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους ποιος ήταν πιο επιθετικός (ο επιθετικός  αθλητής υπερισχύει του αμυντικού), ποιος εφάρμοσε τις περισσότερες τεχνικές, ποιος εφάρμοσε πιο εξελιγμένες  τεχνικές με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και πολυπλοκότητας και ποιος επέδειξε καλύτερη αθλητική συμπεριφορά κατά  τη διάρκεια του αγώνα.
– Νίκη με Νοκ-Άουτ
Όταν ο αντίπαλος αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα γιατί βγήκε νοκ-άουτ, μετά την ολοκλήρωση μετρήματος του  Διαιτητή (μετά τον αριθμό 8 έως τον αριθμό 10) με την προϋπόθεση ότι το κτύπημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο  του Κανονισμού που διέπει το Άθλημα για την εκπλήρωση του «ευ αγωνίζεσθαι».
– Νίκη με αποχώρηση
Όταν ο αντίπαλος εγκαταλείψει τον αγώνα για κάποιο λόγο (τραυματισμός, δεν ανταποκρίνεται μετά το διάλειμμα στην κλήση τού Διαιτητή για να αγωνιστεί, όταν ο Προπονητής τού ρίξει πετσέτα σε ένδειξη αποχώρησης, κ.ά.).
– Νίκη με αποκλεισμό
Στην περίπτωση που ο αντίπαλος αποκλειστεί από τους αγώνες για κάποιο λόγο, όπως από τη μη εμφάνισή του  στον αγώνα, από το να είναι υπέρβαρος στην ζύγιση, από το να μην πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του κ.ά.
– Νίκη με Ντισκαλιφιέ
Αποβάλλεται από τον αγώνα ο αθλητής (και ταυτόχρονα κερδίζει ο αντίπαλός του) όταν: α) συγκεντρώσει 8  παρατηρήσεις, β) του αφαιρεθούν συνολικά 4 βαθμοί, γ) διαμαρτυρηθεί για κάποια απόφαση του Διαιτητή, δ)  αρνείται να συμμορφωθεί στην εντολή τού Διαιτητή για συνέχιση του αγώνα, ε) όταν δεν εφαρμόζει το «ευ  αγωνίζεσθαι», κ.ά.
– Νίκη με διακοπή του αγώνα με απόφαση του Διαιτητή
Όταν ο Διαιτητής ή ο εντεταλμένος Ιατρός των αγώνων διαπιστώσει ότι ο αθλητής δεν μπορεί να συνεχίσει να  αγωνίζεται μετά την παρέλευση της νόμιμης διακοπής.

12. Νοκ-Ντάουν και Νοκ- Άουτ
Α. Νοκ-Ντάουν (πτώση) έχουμε στις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Όταν ακουμπήσει στο έδαφος (δάπεδο) οποιοδήποτε μέρος του σώματος του αθλητή, πλην του πέλματος του  ποδιού, εξαιτίας δυνατής τεχνικής τού αντιπάλου του.
– Όταν ο αθλητής ζαλίζεται ή παραπατάει και αδυνατεί να έχει ορθοστασία με αποτέλεσμα να μην μπορεί να  συνεχίσει τον αγώνα.
– Όταν ο Διαιτητής κρίνει ότι ο αγώνας δεν μπορεί να συνεχιστεί λόγω της καταφοράς δυνατής νόμιμης τεχνικής και  εκτιμά ότι ο αθλητής που δέχθηκε την τεχνική αδυνατεί να συνεχίσει, διότι θέτει σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα (ασφάλεια).

Β. Νοκ- Άουτ έχουμε όταν ένας αθλητής δεχθεί νόμιμο κτύπημα και δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα μετά το  μέτρημα του Διαιτητή (1-10).

13. Μέτρημα του Διαιτητή
Το μέτρημα του Διαιτητή από το 1 έως το 10 εκφωνείται δυνατά στην Κορεάτικη γλώσσα και με παύση 1΄΄ ανάμεσα  στους αριθμούς με χαρακτηριστικό νεύμα του χεριού ανά αριθμό, είτε σε όρθια στάση είτε σε γονατιστή, ανάλογα  την περίπτωση (ο αθλητής πεσμένος στο έδαφος ή στέκεται όρθιος). Το μέτρημα συνεχίζεται κανονικά έστω κι αν  κατά τη διάρκεια του μετρήματος ο αθλητής είναι έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα, ή τελειώσει ο γύρος ή ακόμη και  ο αγώνας.

tkd14

Αριθμοί από το 1 έως το 10 στα Κορεάτικα:
14. Ενστάσεις
Ένσταση στο αποτέλεσμα ενός αγώνα μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς μέσω ενός ειδικού εντύπου, καταβάλλοντας  ταυτόχρονα ένα μικρό χρηματικό παράβολο μέσα σε 10΄ από τη λήξη του αγώνα. Τα παραπάνω κατατίθενται στη  Γραμματεία των Αγώνων και η Ένσταση εκδικάζεται αμέσως από την Επιτροπή Ενστάσεων.

Με την τελευταία τροποποίηση των Κανονισμών των αγώνων και την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών  Προστατευτικών Εξαρτήσεων (θώρακες), μιας παγκόσμιας καινοτομίας (συνδυασμός τεχνολογίας και τεχνογνωσίας), η οποία αναδεικνύει το Ολυμπιακό Ταεκβοντό σαφώς ως πιο εντυπωσιακό και πιο δίκαιο, γεγονός που είναι προς  όφελος των αθλητών/αθλητριών για την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων. Σύμφωνα με αυτό το νέο σύστημα, οι  πόντοι που κερδίζονται από τους αθλητές στον θώρακα καταγράφονται αυτόματα στον Ηλεκτρονικό Πίνακα,  εκμηδενίζοντας την πιθανότητα λανθασμένης κρίσης του ανθρώπινου παράγοντα από την υποκειμενική κρίση των Κριτών.
Εκτός από την αυτόματη ηλεκτρονική καταγραφή των πόντων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, σημαντικό ρόλο  έρχεται να παίξει και η καθιέρωση του ελέγχου μέσω βίντεο (instand video replay), όπου σύμφωνα με αυτό υπάρχει η  δυνατότητα βιντεοσκόπησης του αγώνα και της άμεσης ανάλυσης των αμφισβητούμενων φάσεων. Στην  τελευταία μάλιστα περίπτωση, κάθε Προπονητής έχει το δικαίωμα της επιτόπου ένστασης την ώρα διεξαγωγής του  αγώνα, για οποιαδήποτε φάση που πιστεύει ότι αδικήθηκε ο αθλητής του.
Δεδομένου ότι η εξέλιξη του Ολυμπιακού αθλήματος του Ταεκβοντό δεν σταματάει ποτέ, πολλές νέες βελτιώσεις μάς  επιφυλάσσονται στο μέλλον, αρχής γενομένης με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Κάσκας για το κεφάλι. Ήδη βρίσκεται  στα εργαστήρια σε ερευνητικό στάδιο και αναμένεται να καθιερωθεί μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2012.

ΠΟΙΝΕΣ (ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ)

Οι ποινές που δίνονται από τον Διαιτητή στους αθλητές, διακρίνονται σε αφαίρεση μισού (–0,5) βαθμού (Κιόνγκο) και σε αφαίρεση ολόκληρου (1) βαθμού (Γκάμτζομ). Η καθιέρωση των ποινών και η αυστηρότητα που τις διακρίνει έγινε με γνώμονα την προστασία των αγωνιζομένων, τη διασφάλιση του «ευ αγωνίζεσθαι» και τη θεαματική διεξαγωγή  του αγώνα χωρίς αντικανονικές ενέργειες.
1. Αφαίρεση μισού βαθμού (Κιόνγκο)
Όταν ένας από τους δύο αθλητές προβεί σε μία από τις ενέργειες που αναφέρονται παρακάτω, τού επιβάλλεται από  τον Διαιτητή η ποινή της Προειδοποίησης (Κιόνγκο) που ισοδυναμεί με αφαίρεση 0,5 βαθμού.

Διαδικασία για την επιβολή της ποινής
1. Ο Διαιτητής σταματάει τον αγώνα με την εντολή Κάλιο.
2. Οι αθλητές στέκονται σε θέση «Προσοχής» στο σημείο που βρίσκονται, ή αν έχουν βγει έξω από την αγωνιστική  περιοχή, τους επαναφέρει ο Διαιτητής μέσα από τη Γραμμή Ετοιμότητας.
3. Ο Διαιτητής τοποθετείται ακριβώς απέναντι από τον παραβάτη και τον δείχνει με τον δείκτη του δεξιού χεριού  του.
4. Υποδεικνύει σε ποιο ακριβώς παράπτωμα υπέπεσε.
5. Τού αφαιρεί μισό βαθμό με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού και συγκεκριμένα υποδεικνύοντάς τον με το δείκτη  φωνάζοντας ταυτόχρονα Κιόνγκο.
6. Δίνει εντολή να συνεχιστεί ο αγώνας αφού τοποθετηθεί ανάμεσα στους δύο παίκτες φωνάζοντας Γκισόκ.
Όλες οι αφαιρέσεις μισού βαθμού υποδεικνύονται από τον Διαιτητή μόνο με το δεξί χέρι.

Αφαίρεση μισού βαθμού για τις εξής παραβάσεις:
1. Γροθιά ή άλλου είδους κτύπημα με το χέρι στο πρόσωπο.
2. Πιάσιμο, κράτημα, σπρώξιμο, ή εναγκαλισμός του αντιπάλου με τα χέρια ή με το σώμα.
3. Παρεμπόδιση της επίθεσης του αντιπάλου είτε σηκώνοντας το γόνατο είτε τεντώνοντας επανειλημμένως το πόδι  ψηλά.
4. Χτύπημα με το γόνατο ή με το κεφάλι.
5. Εκούσιο χτύπημα κάτω από τη μέση (χτύπημα στα γεννητικά όργανα και στα πόδια).
6. Όταν ο αθλητής προσποιείται ότι έχει τραυματιστεί.

tkd15

 

 

 

 

 

 

 

tkd16

 

 

 

 

 

 

 

tkd17

 

 

 

 

 

 

 

tkd18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tkd19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tkd20

 

 

 

 

 

 

 

tkd21

 

 

 

 

 

 

 

tkd22

 

tkd23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tkd24

 

 

 

 

 

 

 

tkd25

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Όταν ο αθλητής αποφεύγει να αγωνιστεί γυρίζοντας την πλάτη του στον αντίπαλο.
8. Πέσιμο στο έδαφος.
9. Παραβίαση της Γραμμής Ετοιμότητας.
10. Όταν ο αθλητής αποφεύγει να αγωνιστεί γυρνώντας σκόπιμα μέσα στο τερέν (παθητικό παιχνίδι).
11. Όταν ο αθλητής ή ο Προπονητής του εκφράζονται ανεπίτρεπτα, ή συμπεριφέρονται άσχημα.

2. Αφαίρεση ενός βαθμού (Γκάμτζομ)
Κατά τη διάρκεια του αγώνα όταν ένας από τους δύο αγωνιζομένους προβεί σε μία από τις απαγορευμένες ενέργειες  που ακολουθούν, γίνεται η εξής διαδικασία:
1. Ο Διαιτητής σταματά αμέσως τον αγώνα φωνάζοντας Κάλιο.
2. Οι αθλητές στέκονται σε θέση «Προσοχής» στο σημείο που βρίσκονται, ή αν έχουν βγει έξω από την αγωνιστική  περιοχή, τους επαναφέρει ο Διαιτητής μέσα από τη Γραμμή Ετοιμότητας.
3. Δείχνει τον υπαίτιο με τον δείκτη του δεξιού χεριού, αφού γυρίσει προς τη μεριά του παραβάτη.
4. Υποδεικνύει το παράπτωμα.
5. Στη συνέχεια του αφαιρεί ένα βαθμό (αυτό υποδεικνύεται σηκώνοντας τον δείκτη του χεριού προς τα επάνω)  φωνάζοντας ταυτόχρονα Γκάμτζομ.
6. Δίνει εντολή να συνεχιστεί ο αγώνας φωνάζοντας Γκισόκ.

Αφαίρεση ενός βαθμού για τις εξής παραβάσεις:
1. Επιθετική ενέργεια στον αντίπαλο, ενώ αυτός βρίσκεται πεσμένος στο έδαφος.
2. Επίθεση του ενός αθλητή εναντίον του άλλου, όταν αυτή γίνει μετά την εντολή παύσης του αγώνα από τον  Διαιτητή (Κάλιο).
3. Άσχημη συμπεριφορά ή ακραία σχόλια του ενός από τους δύο παίκτες, ή του Προπονητή του.
4. Σκόπιμη γροθιά ή άλλου είδους επιθετική ενέργεια με το χέρι οπουδήποτε στο κεφάλι του αντιπάλου.
5. Ανατροπή του αντιπάλου.
6. Αδικαιολόγητη διακοπή της εξέλιξης του αγώνα είτε από τον αθλητή, είτε από τον Προπονητή του.

Σημειώσεις
– Όταν σ’ έναν αθλητή αφαιρεθούν συνολικά 4 βαθμοί, τότε χάνει άμεσα τον αγώνα και ανακηρύσσεται ο άλλος  νικητής, ανεξάρτητα από το σκορ εκείνης της στιγμής. Το σύνολο αυτό των 4 βαθμών ποινής μπορεί να προέλθουν είτε από 8 Κιόνγκο είτε από 4 Γκάμτζομ, ή από κάθε πιθανό συνδυασμό και των δύο.
– Οι αφαιρέσεις βαθμών προσμετρούνται στο τελικό αποτέλεσμα.
– Μετά από κάθε δύο αφαιρέσεις μισού βαθμού, δεν αφαιρείται ένας βαθμός από τον παραβάτη, αλλά αυτόματα  προστίθεται ένας βαθμός στον αντίπαλο αθλητή. Ωστόσο, όταν ο τελικός αριθμός τους είναι μονός αριθμός (π.χ. 3 αφαιρέσεις= -1,5 βαθμοί), τότε η τελευταία ποινή δεν προσμετράται στο γενικό σύνολο της βαθμολογίας.

tkd26ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ
Ο Διαιτητής που θα διευθύνει τον αγώνα και οι τέσσερις Κριτές που θα βαθμολογήσουν, παρατάσσονται αρχικά  μπροστά από τον Καταγράφοντα και την Ελλανόδικο Επιτροπή με την εξής σειρά: 5 (Διαιτητής), 1, 2, 3, 4 (Κριτές). Με  τις εντολές του Κεντρικού Διαιτητή Τσάριοτ και Κιόνγκνε στέκονται σε στάση «Προσοχής» και υποκλίνονται προς  τους Παράγοντες που εθιμικά και αυτοί είναι όρθιοι και ανταποδίδουν τον χαιρετισμό. Στη συνέχεια ξεκινούν  βαδίζοντας δίπλα στην περιμετρική γραμμή καταλαμβάνοντας τις θέσεις τους στις τέσσερις γωνίες του τερέν  (καθιστοί σε καρέκλες). Ομοίως και ο Διαιτητής του αγώνα εισέρχεται στην αγωνιστική περιοχή και στέκεται όρθιος  (σε θέση «Ανάπαυσης») στο καθορισμένο σημείο του.
Ανακοινώνονται από τα μεγάφωνα τρεις φορές τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που θα αγωνισθούν, ή ο  χαρακτηριστικός αριθμός που φέρουν στο μανίκι τους. Η πρώτη αναγγελία γίνεται 3΄ πριν από την έναρξη του αγώνα. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται ο χρόνος να προβούν στις τελευταίες προετοιμασίες πριν τον αγώνα. Τα  ονόματα ή οι αριθμοί των αθλητών θα εκφωνηθούν άλλες δύο φορές με διαφορά 1΄. Σε περίπτωση που ένα λεπτό μετά τον προγραμματισμένο χρόνο έναρξης του αγώνα,

tkd27

 

Έλεγχος του ηλεκτρονικού θώρακα αυτόματης καταγραφής πόντων, πριν από την έναρξη
του αγώνα. Τα κριτήρια ισχύος (δύναμης) του χτυπήματος στον Ηλεκτρονικό θώρακα για την καταχώρηση βαθμού, εξαρτώνται από την κατηγορία βάρους και το φύλο των αγωνιζομένων.
Η κατασκευή τους είναι από υλικό υψηλής ποιότητας και διατίθενται σε μεγέθη από 1 έως
5 (ανάλογα με την κατηγορία βάρους), σε κόκκινο και μπλε χρώμα. Χάρη στην ισχυρή
κρυπτογράφηση αλλά και την χρήση τυχαίων καναλιών, οι αθλητές μπορούν να αγωνίζονται χωρίς την παραμικρή πιθανότητα παρεμβολής από τριτογενή παράγοντα.

Εάν δεν προσέλθει ένας από τους δύο αθλητές στον αγωνιστικό χώρο, θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και ανακηρύσσεται  νικητής ο άλλος αθλητής.

Οι αθλητές που πρόκειται να αγωνιστούν, είναι υποχρεωμένοι μετά την κλήση τους να μεταβούν στην είσοδο του  αγωνιστικού χώρου, στο Σημείο Ελέγχου. Εκεί ο Επιτηρητής θα προβεί στον καθορισμένο έλεγχο και αφού βεβαιωθεί  ότι όλα είναι εντάξει, θα τους επιτρέψει την είσοδο προκειμένου να ξεκινήσει ο αγώνας.
Κατευθύνονται στις θέσεις της γωνιάς τους, έξω από τις περιμετρικές γραμμές, συνοδευόμενοι από τους Προπονητές  τους ή και τον Ιατρό της ομάδας τους και περιμένουν το κάλεσμα του Διαιτητή.
Ο Διαιτητής καλεί τους δύο αγωνιζομένους να εισέλθουν στην αγωνιστική περιοχή και να σταθούν στις  προκαθορισμένες θέσεις τους, με το παράγγελμα Τσονγκ-Χονγκ (Τσονγκ=μπλε και Χονγκ=κόκκινος). Οι αθλητές  εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας τις κάσκες τους κάτω από τους αριστερούς βραχίονες, στέκονται ο  ένας απέναντι από τον άλλο και ακολουθούν τις επόμενες εντολές του Διαιτητή: Τσάριοτ (Προσοχή) και Κιόνγκνε  (Υπόκλιση). Μετά την Υπόκλιση φορούν τις κάσκες. Ο Διαιτητής κηρύσσει την έναρξη του αγώνα με τα παραγγέλματα Τζουμπί (Έτοιμοι) και Σιτζάκ (Ξεκινείστε).
Οι αθλητές μετά το παράγγελμα Τζουμπί, κινούν το δεξί πόδι πίσω και λαμβάνουν την Αγωνιστική στάση, βγάζοντας συνήθως χαρακτηριστική κραυγή, η οποία υποδεικνύει την ετοιμότητά τους να αγωνισθούν. Με το παράγγελμα Σιτζάκ αρχίζουν να αγωνίζονται. Όλες οι εντολές του Διαιτητή γίνονται με ταυτόχρονες κινήσεις των χεριών.
Μετά το πέρας του πρώτου γύρου, αφού έχει διεξαχθεί αγώνας 2΄ (καθαρός χρόνος), ο Διαιτητής δίνει την εντολή  Κομάν (Σταματήστε) και οι αθλητές κατευθύνονται ο καθένας στη μεριά του. Έχουν στη διάθεσή τους 1’ λεπτό για  ξεκούραση πριν ξεκινήσει ο επόμενος γύρος. Σε αυτόν τον λίγο χρόνο, ο Προπονητής εντοπίζει τα λάθη του αθλητή  του, την τακτική του αντίπαλου του και δίνει στον αθλητή του οδηγίες για την ευνοϊκή εξέλιξη του αγώνα.  Ακολουθούν ο δεύτερος και ο τρίτος γύρος με το κάλεσμα εκ νέου των αθλητών και τα ίδια παραγγέλματα ετοιμότητας και έναρξης.
Μετά το πέρας του τρίτου γύρου, οι αθλητές στέκονται ο ένας απέναντι από τον άλλον (στις προκαθορισμένες  αρχικές του θέσεις), βγάζοντας τις κάσκες τους.
Ακολουθούν τα παραγγέλματα του Διαιτητή «Προσοχή» και «Υπόκλιση», και μετά τον χαιρετισμό που  ανταλλάσσουν, παραμένουν στη θέση τους για το αποτέλεσμα του αγώνα. Ο Διαιτητής ανακηρύσσει νικητή,  σηκώνοντας το χέρι του από την πλευρά του νικητή.

tkd28

Μετά την ανακήρυξη του νικητή οι αθλητές ανταλλάσσουν χειραψία, μεταξύ τους δείχνοντας για μία ακόμη φορά  ότι δεν υπάρχει καμμία αντιδικία μεταξύ τους. Στη συνέχεια ο καθένας πηγαίνει στον Προπονητή του αντιπάλου του,  στέκεται προσοχή, υποκλίνεται και προτείνει το χέρι για χειραψία με παρόμοια ανταπόκριση και από τον  Προπονητή. Τέλος αποχωρούν με τους Προπονητές τους από τον αγωνιστικό χώρο.
Στους αγώνες μεταξύ ομάδων (συνήθως Κύπελλα), οι δύο ομάδες παρατάσσονται η μία απέναντι από την άλλη με  τους αθλητές να στοιχίζονται εμπρός από την Γραμμή Ετοιμότητας. Χαιρετούν και αποχωρούν όλοι μαζί σε προκαθορισμένο σημείο έξω από την Περιμετρική Γραμμή. Ακολουθούν οι αγώνες μεταξύ των αθλητών (με το ίδιο  τυπικό όπως παραπάνω) και μετά τον τελευταίο γύρο του τελευταίου ζευγαριού, στοιχίζονται ξανά στον  αγωνιστικό χώρο αντιμέτωποι. Ο Διαιτητής ανακηρύσσει τη νικήτρια ομάδα σηκώνοντας το χέρι του από την  πλευρά εκείνης που οι αθλητές της πέτυχαν τις περισσότερες νίκες.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Διακοπή του αγώνα με την εντολή Σιγκάν
Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Διαιτητής μπορεί να σταματήσει τη ροή του με τα παραγγέλματα Κάλιο και αμέσως  να ζητήσει Σιγκάν (Χρόνος), ενώ ταυτόχρονα κάνει μία χαρακτηριστική κίνηση (ενώνει τους δύο δείκτες των χεριών  του μεταξύ τους σε σχήμα Χ), έτσι ούτως ώστε, ο Καταγράφων εκτός από το ακουστικό, να λάβει και οπτικό  παράγγελμα ώστε να σταματήσει τον χρόνο. Αυτό το κάνει ο Διαιτητής σε περίπτωση που θέλει να ελέγξει αν  υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ή για να φτιάξουν οι αθλητές τις φόρμες τους ή τα προστατευτικά τους, ή για να δέσουν τους θώρακες, εάν έχουν λυθεί τα κορδόνια, κ.λπ. Ο χρόνος ξεκινάει πάλι με την εντολή Γκισόκ. Πτώση ενός  αθλητή ύστερα από αντικανονική ενέργεια του αντιπάλου Ο Διαιτητής, αφού σταματήσει τον αγώνα με την εντολή  Κάλιο, απευθύνεται προς τον Καταγράφοντα και διακόπτει τον χρόνο για 1’ με το παράγγελμα Κιεσί, έτσι ώστε να  παράσχουν τις Πρώτες Βοήθειες στον πεσμένο αθλητή. Αν μετά την πάροδο του ενός λεπτού ο πεσμένος αθλητής  δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα (πιστοποιείται από τον Ιατρό των αγώνων), τότε ο αντίπαλος του πεσμένου αθλητή ανακηρύσσεται νικητής της συνάντησης. Στην περίπτωση, αντίθετα, που ο πεσμένος αθλητής  σηκωθεί και εκδηλώσει την επιθυμία να συνεχίσει (πριν τη λήξη του ενός λεπτού), ο Διαιτητής δίνει την ανάλογη  ποινή στον παραβάτη και ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά.

Πτώση ενός εκ των δύο αθλητών μετά από νόμιμη επίθεση του αντιπάλου
Ο Διαιτητής, αφού απομακρύνει τον  επιτιθέμενο από τον πεσμένο αθλητή,

tkd29
Το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης (δέκτης, σύστημα καταγραφής, κάμερα, βίντεο,
εκτυπωτής, κ.ά.), ελέγχεται με ειδικό λειτουργικό πρόγραμμα και παρέχει απεικόνιση της
βαθμολογίας σε πραγματικό χρόνο. Ανάλογα με την κατηγορία βάρους των αγωνιζομένων πραγματοποιείται και η ρύθμιση των ηλεκτρονικών αισθητήρων.

σταματάει τον αγώνα φωνάζοντας Κάλιο και ξεκινάει να μετράει δυνατά από το 1 έως το
10. Ακολούθως:
α) Αν ο πεσμένος αθλητής σηκωθεί κατά τη διάρκεια του μετρήματος, πάρει την Αγωνιστική στάση και εκδηλώσει  την επιθυμία να αγωνιστεί, ο Διαιτητής συνεχίζει το μέτρημα μέχρι το 8 και στη συνέχεια επιβεβαιώνει αν πράγματι  έχει ανακτήσει τις δυνάμεις του και μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα. Αν ναι, ο αγώνας ξαναρχίζει με την εντολή Γκισόκ.
β) Αν ο αθλητής δεν καταφέρει να σηκωθεί μέχρι την αρίθμηση του 8, τότε χάνει τον αγώνα, με Νοκ-άουτ.
γ) Στην περίπτωση που ο Διαιτητής φθάσει στο 8 και ο αθλητής δεν είναι ακόμη σε θέση να αγωνισθεί (έστω κι αν  έχει στηθεί σε Αγωνιστική στάση), θα συνεχίσει το μέτρημα (9, 10) και θα ανακηρύξει νικητή τον άλλο αθλητή, καθώς  δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί (με το σκεπτικό ότι προέχει πάντα η ασφάλειά του).

Πτώση και των δύο αθλητών μετά από ανταλλαγή νόμιμων τεχνικών
Ο Διαιτητής σταματάει τον αγώνα με το παράγγελμα Κάλιο και ξεκινάει το μέτρημα. Στη συνέχεια:
α) Αν ο ένας από τους δύο αθλητές καταφέρει να στηθεί σε Αγωνιστική στάση πριν η αρίθμηση φτάσει στο 8, ο  διαιτητής συνεχίζει να μετρά (9, 10), για τον άλλον που δεν σηκώθηκε. Ο αθλητής που δεν σηκώθηκε ανακηρύσσεται  ηττημένος.
β) Αν και οι δύο παραμείνουν στο έδαφος μετά τη λήξη του μετρήματος από τον Διαιτητής, τότε ανακηρύσσεται  νικητής εκείνος που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς μέχρι τον τραυματισμό.

Διακοπή του αγώνα μετά από ρίψη πετσέτας στον αγωνιστικό χώρο από τον Προπονητή τού ενός αθλητή
Λόγοι, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν τον Κόουτς (προπονητή) σε μία τέτοια ενέργεια (ρίψη της πετσέτας σε ένδειξη  παραχώρησης ήττας), μπορεί να είναι η εμφανής ανωτερότητα τού αντιπάλου σε τέτοιο βαθμό που ο αθλητής του  θα κινδυνεύσει με βέβαιο τραυματισμό, η αδυναμία του αθλητή να αγωνισθεί, ή και για άλλους λόγους.

ΠΗΓΗ : ΕΤΑΝΕ http://www.etane.gr/regulations/tae-kwon-do-rules