Εξετάσεις Ζωνών

Γηράσκω αεί διδασκόμενος

Η ρήση του θέματος είναι η μόνη που χαρακτηρίζει τη συνεχή προσπάθεια των προπονητών μας για βελτίωση των δικών τους ικανοτήτων, αυτές δηλαδή που θα περάσουν με τη διδασκαλία στους μαθητές τους αύριο. Ο Δάσκαλος Μάκης, κάτοχος 2nd Dan Kukkiwon, από τον Αύγουστο του 2014.