Καρύδης Περικλής

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Taekwondo " ΑΡΙΩΝ "

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ
Διπλωματούχος Προπονητής Γ.Γ.Α και πιστοποιημένος Προπονητής ETU
ΒΑΘΜΟΣ DAN
Κάτοχος 4th dan Taekwondo WTF ΕΛΟΤ, Κάτοχος 5th dan Taekwondo WTF ETU, Κάτοχος 5th dan Taekwondo Kukkiwon.
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Πιστοποιημένος Διαιτητής ΕΛΟΤ